Warsztaty dziennikarskie dla licealistów "Warszawa nieodkryta"

PDF

Są jeszcze trzy wolne miejsca na warsztatach organizowanych przez fundację działającą przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

JesteÅ›my w trakcie realizacji warsztatów „Warszawa nieodkryta”, dziÄ™ki którym warszawscy licealiÅ›ci poznajÄ… dziennikarski fach w praktyce, uczÄ… siÄ™ zbierania materiaÅ‚ów i dokumentacji oraz pisania artykuÅ‚ów prasowych. PracujÄ… nad powstawaniem 12-stronicowÄ… gazety, która bÄ™dzie siÄ™ skÅ‚adać z tekstów i zdjęć, opisujÄ…cych wybrane miejsca Warszawy, której charakter tworzÄ… zgodnie warszawiacy i ludzie napÅ‚ywowi oraz tradycja. Podczas dwóch wycieczek plenerowych uczestnicy warsztatów odwiedzili ciekawe miejsca  i poznali historie z nimi zwiÄ…zane.

Lew kina MoskwaUczestniczki warsztatów przy lwie pod dawnym kinem Moskwa

Pierwsza wyprawa zaczęła siÄ™ od dobrze znanej kawiarni „CzuÅ‚y BarbarzyÅ„ca”, gdzie panuje niepowtarzalnÄ… atmosfera. NastÄ™pnie trasa przebiegaÅ‚a wzdÅ‚uż Tamki i sÄ…siednich ulic, aby licealiÅ›ci mogli podziwiać stare kamienice i podpatrzyć, jak siÄ™ one komponujÄ… z nowszym budownictwem. Po 13.00 wszyscy dotarli do Muzeum Ziemi, gdzie na schodach zachowaÅ‚a siÄ™ prawdziwa krew powstaÅ„ca warszawskiego. WycieczkÄ™ zakoÅ„czyÅ‚ spacer ulicÄ… Frascati.

Druga wyprawa rozpoczęła siÄ™ w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej, w której licealiÅ›ci odwiedzili salÄ™ czytelni w nowoczesnej Bibliotece, pochodzÄ…cej z 1913 roku. Podczas spaceru po MDM-ie można byÅ‚o dowiedzieć siÄ™ o „ideologicznej” dobudowie wielkiego zespoÅ‚u mieszkaniowego poprzez zasÅ‚oniÄ™cie KoÅ›cioÅ‚a Zbawiciela. LicealiÅ›ci skierowali siÄ™ w stronÄ™ placu Unii Lubelskiej, gdzie w czasach PRL-u mieÅ›ciÅ‚ siÄ™ Supersam, kultowy pawilon handlowy, zaÅ› na ulicy PuÅ‚awskiej odkryli miejsce, gdzie dawniej istniaÅ‚o kino Moskwa. ZostaÅ‚o one upamiÄ™tnione na sÅ‚ynnym zdjÄ™ciu Chrisa Niedenthala, wykonanym z ukrycia pierwszego dnia stanu wojennego w Polsce. Przedstawia transporter opancerzony SKOT, w tle widnieje afisz filmu „Czas apokalipsy” Coppoli, który wisiaÅ‚ na budynku kina Moskwa. ZdjÄ™cie obiegÅ‚o caÅ‚y Å›wiat. NastÄ™pnie wszyscy dotarli do Parku Dreszera, w którym harcerze grajÄ… w gry terenowe, oraz gdzie mieÅ›ci siÄ™ Kwatera GÅ‚ówna Harcerstwa Rzeczpospolitej. WÅ‚aÅ›nie tam tymczasowo zostaÅ‚ ukryty „Rudy” po jego odbiciu w 1943 roku.

Zapisy na warsztaty poprzez formularz na stronie Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego lub telefonicznie pod numerami 22 55 23 924 i 502 825 492.