alicja.skorupko Alicja Skorupko

Ukraińscy dziennikarze radzą

Dziennikarze mają nie kłamać i utrzymywać stały kontakt z rodziną. Ukraiński Niezależny Związek Dziennikarzy opublikował właśnie spis porad dla dziennikarzy.

 

Poradnik ukraiÅ„skiego zwiÄ…zku skierowany jest do wszystkich pracujÄ…cych przy relacjonowaniu wydarzeÅ„ z Ukrainy. Adresatami listy porad sÄ… nie tylko ukraiÅ„scy dziennikarze, ale i pracownicy zagranicznych mediów.

W apelu Niezależnego ZwiÄ…zku Dziennikarzy można przeczytać:, „Jeżeli nie możecie pisać prawdy, to przynajmniej odmówcie kÅ‚amania”.

pap_20131201_0HL.jpgfot. PAP

Dziennikarz wybierajÄ…cy siÄ™ na wiec czy inne masowe zgromadzenie powinien przede wszystkim posiadać przy sobie dokumenty, poÅ›wiadczajÄ…ce jego zwiÄ…zek z mediami. Ponadto ZwiÄ…zek zaleca zadbanie o ubezpieczenie na leczenie i życie. Dziennikarz powinien mieć przy sobie Å›rodki do udzielania pierwszej pomocy – bandaż, watÄ™, jodynÄ™, butelkÄ™ wody.

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo dziennikarz powinien regularnie kontaktować się z rodziną bądź znajomymi oraz na bieżąco informować ich, gdzie się wybiera, i jakie konkretnie wydarzenia będzie relacjonował.

ZwiÄ…zek zaleca, że w przypadku, gdyby dziennikarz spotkaÅ‚ siÄ™ z agresjÄ…, powinien on pouczyć tego, który mu zagraża o Å‚amaniu artykuÅ‚u kodeksu karnego „O utrudnianiu zgodnej z prawem dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej dziennikarza”.

Przypadki Å‚amania praw dziennikarzy powinny być zarejestrowane na wideo lub zdjÄ™ciach. ZwiÄ…zek zaleca też spisanie relacji Å›wiadków. W celu pomocy poszkodowanym dziennikarzom uruchomiono gorÄ…ce linie.

Podczas wydarzeÅ„ w Kijowie pobici przez specjalne oddziaÅ‚y ukraiÅ„skiej milicji – Berkut, zostali nie tylko protestujÄ…cy, ale i dziennikarze. WÅ›ród poszkodowanych znaleźli siÄ™ miÄ™dzy innymi PaweÅ‚ Pieniążek, relacjonujÄ…cy wydarzenia na Ukrainie dla „Krytyki Politycznej oraz Tomasz Piechal z portalu Eastbook. Rosyjska „Nowaja Gazieta” i serwis Liga.net. opracowaÅ‚y już listy wszystkich poszkodowanych dziennikarzy.