leperr Krzysztof Lepczyński

RodzinÄ™ siÄ™ wybiera

rodzina.jpgJeszcze nasi rodzice wzdychali, że rodziny się nie wybiera. Młodsze pokolenia wręcz przeciwnie, lubują się w alternatywach. Single, związki wolne i partnerskie, życie na kocią łapę. Skąd ta zmiana?


O próbach odpowiedzi na te pytania, o walce z konserwatywnym spoÅ‚eczeÅ„stwem wieszczÄ…cym upadek rodziny mówić bÄ™dÄ… uczestnicy konferencji naukowej „Nienormatywne praktyki rodzinne”. MÅ‚odzi naukowcy rozważać bÄ™dÄ… wspóÅ‚czesne modele rodziny przez pryzmat prawa, psychologii i nauk spoÅ‚ecznych. W komitecie naukowym moderujÄ…cym niemal 50 planowanych referatów zasiadajÄ… m.in. prof. Krystyna Slany z UJ oraz prof. MaÅ‚gorzata Fuszera i prof. Anna Kwak z Instytutu Stosowanych Nauk SpoÅ‚ecznych UW.

 

Konferencji organizowanej przez Doktoranckie KoÅ‚o Naukowe Gender i Queer towarzyszyć bÄ™dÄ… warsztaty „TranspÅ‚ciowa rodzina”, pokaz filmu dokumentalnego oraz impreza, na którÄ… zaprasza Inicjatywa Pomada.

 

WiÄ™cej na stronie internetowej organizatorów.

 

Co: Konferencja Nienormatywne praktyki rodzinne

Gdzie: OÅ›rodek Studiów AmerykaÅ„skich, al. NiepodlegÅ‚oÅ›ci 22 Warszawa

Kiedy: 25–26 maja