szymon_cydzik Szymon Cydzik

Polityczny domek z kart

AmerykaÅ„ski serial „House of Cards” z Kevinem Spaceym w roli gÅ‚ówniej, pokazuje brutalny Å›wiat polityki w USA i bezwzglÄ™dne metody jakich siÄ™ w nim używa. Serial zdobyÅ‚ za oceanem wielkÄ… popularność, zostaÅ‚ też kilkakrotnie nagrodzony na tegorocznej gali Emmy. „House of Cards” jesieniÄ… pojawiÅ‚ siÄ™ w polskiej telewizji, na kanale Ale Kino+.

GÅ‚ównym bohaterem jest senator Frank Underwood, cyniczny i bezwzglÄ™dny czÅ‚onek Partii Demokratycznej. Mimo, że przyczyniÅ‚ siÄ™ do zwyciÄ™stwa kandydata Demokratów w wyborach prezydenckich, zostaÅ‚ przez kierownictwo partii pominiÄ™ty podczas przyznawania stanowisk. Rozpoczyna wiÄ™c knuć skomplikowanÄ… intrygÄ™, aby zemÅ›cić siÄ™ i zyskać jednÄ… z najważniejszych funkcji w paÅ„stwie.

house-of-cards.jpgKevin Spacey jako senator Frank Underwood (źródÅ‚o: materiaÅ‚y prasowe)

 

Underwood do perfekcji opanowaÅ‚ sztukÄ™ manipulowania ludźmi i bez skrupuÅ‚ów stosuje jÄ… wobec wszystkich, nie wyÅ‚Ä…czajÄ…c wÅ‚asnej żony – Claire (Robin Wright). Dla wÅ‚asnej korzyÅ›ci jest w stanie bÅ‚yskawicznie wypromować jakiegoÅ› polityka, jak i w okamgnieniu go pogrążyć. Wykorzystuje do tego swoje rozliczne ukÅ‚ady w Å›wiecie polityki, biznesu i mediów. Aby osiÄ…gnąć cel, nie cofnie siÄ™ nawet przed popeÅ‚nieniem zabójstwa. Musi jednak mieć siÄ™ na bacznoÅ›ci, gdyż jeden faÅ‚szywy ruch wystarczy, by caÅ‚y plan posypaÅ‚ siÄ™ niczym domek z kart.

PoważnÄ… wadÄ… serialu jest to, że fabuÅ‚a rozwija siÄ™ dość wolno i poczÄ…tkowo jest maÅ‚o wciÄ…gajÄ…ca. Akcja przyspiesza dopiero po kilku pierwszych odcinkach. Niektórym mogÄ… też przeszkadzać sceny, w których gÅ‚ówny bohater zmienia siÄ™ w narratora i zaczyna mówić wprost do widzów, komentujÄ…c sytuacjÄ™ lub wyjaÅ›niajÄ…c przyczyny swojego postÄ™powania. Mimo tych mankamentów, serial jest jednak wart polecenia, gÅ‚ównie ze wzglÄ™du na Å›wietnÄ… grÄ™ Kevina Spacey`ego.

house-of-cards-.jpgRobin Wright w roli Claire Underwood (źródÅ‚o: materiaÅ‚y prasowe)

Sukces serialu zaskakuje tym bardziej, że nie zostaÅ‚ on wyprodukowany przez stacjÄ™ telewizyjnÄ…, ale przez internetowÄ… platformÄ™ Netflix. TwórcÄ… jest David Fincher. AmerykaÅ„ska wersja opiera siÄ™ na brytyjskim mini-serialu z 1990 roku, który jest z kolei ekranizacjÄ… powieÅ›ci Michaela Dobba.

Premiera serialu odbyÅ‚a siÄ™ w USA w lutym tego roku. DokÅ‚adna data rozpoczÄ™cia emisji na Ale Kino+ nie jest jeszcze znana. „House of Cards” zdobyÅ‚ w tym roku trzy nagrody Emmy: za najlepszÄ… reżyseriÄ™ serialu dramatycznego, najlepszy dobór obsady i najlepszy serial dramatyczny, krÄ™cony jednÄ… kamerÄ… (za odcinek pilotażowy), a w wielu innych kategoriach byÅ‚ nominowany. Platforma Netflix zapowiedziaÅ‚a już produkcjÄ™ drugiego sezonu. Premiera ma nastÄ…pić w przyszÅ‚ym roku.