Magdalena Magdalena Koszewska

Po drugiej stronie słuchawki

WÅ›ród ogÅ‚oszeÅ„ o pracÄ™ króluje ostatnimi czasy oferta bycia specjalistÄ… ds. sprzedaży. Jest to nikt inny, jak pracownik call center- najbardziej rozchwytywana branża wÅ›ród mÅ‚odych. Nie wymaga siÄ™ doÅ›wiadczenia, oferowane sÄ… szkolenia, wysokie zarobki, prowizje i elastyczne godziny pracy. Czy kryje siÄ™ w tym jakiÅ› haczyk? 

 

Rozmowa z Piotrem (20 l.), studentem zaocznym Informatyki na pierwszym roku, pracownikiem call center dla sieci komórkowej w dziale promocji i nowych aktywacji dla klientów prestiżowych (akwizycja).

800px-Callcentre.jpghttp://pl.wikipedia.org/

Pracujesz w call center prawie rok. Jak znalazłeś tę pracę?

Po przyjeździe do Warszawy. To byÅ‚ mój pierwszy tydzieÅ„…MiaÅ‚em koleżankÄ™, która wspomniaÅ‚a mi parÄ™ razy, że  pracowaÅ‚a w call center i postanowiÅ‚em siÄ™ do niej odezwać. PowiedziaÅ‚a, żebym zaszedÅ‚ w jedno miejsce i gotowe. Pięć minut przez telefon. Kontakty, znajomoÅ›ci.(Å›miech)

Twoja posada nosi nazwę specjalista ds. sprzedaży. Nie czułeś zawodu, gdy dowiedziałeś się, że przyjmują każdego?

To niekoniecznie tak jest. Na pierwszych szkoleniach byÅ‚ przesiew, to nie byÅ‚o tak, że ten kto przyszedÅ‚, przechodziÅ‚. Natomiast później też nie każdy do każdej kampanii siÄ™ nadaje. Podczas pierwszego, drugiego miesiÄ…ca, widać po czÅ‚owieku, czy on jest bardziej taki agresywny, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy ma bardziej miÄ™kki charakter.

Rozumiem, że jesteś ten agresywny?

Nie miaÅ‚em nigdy problemu w kontaktach z innymi osobami. Po tej pracy jestem jeszcze bardziej otwarty i moje podejÅ›cie do odbierania telefonów też siÄ™ zmieniÅ‚o.

A jak się czujesz, gdy dodzwonisz się do starszej osoby i musisz jej wcisnąć coś, co niekoniecznie stanowi dla niej opłacalną ofertę?

Akurat miaÅ‚em dwie takie sytuacje…wcisnÄ…Å‚em coÅ› dla klienta, tak że nie wiedziaÅ‚ co ja mu sprzedajÄ™. To może byÅ‚o w drugim czy trzecim miesiÄ…cu pracy. MiaÅ‚em przez chwilÄ™ takie zwÄ…tpienie, to znaczy przez chwilÄ™… do tej pory to pamiÄ™tam, nie to, że jakoÅ› mi siÄ™ to Å›ni po nocach, ale… Teraz w sumie jest taka kwestia, że ludzie stajÄ… siÄ™ coraz bardziej Å›wiadomi, starsi też, albo po prostu mówiÄ…, nie bo nie. PodsumowujÄ…c wyrzuty… nie, już teraz ich nie mam.

Skoro tak, to czy jest to tego warte? Czy praca w call center się opłaca?

Jakby siÄ™ nie opÅ‚acaÅ‚o, to by czÅ‚owiek nie robiÅ‚. Po póÅ‚ roku studiów informatycznych i po szkoÅ‚ach, które skoÅ„czyÅ‚em, mogÄ™ sobie pozwolić na utrzymanie siÄ™, nie gÅ‚odujÄ™ i mam na odÅ‚ożenie na jakieÅ› jeszcze swoje plany. Nie kupiÄ™ sobie telefonu w ciÄ…gu jednego miesiÄ…ca, ale jak trzeba, to oszczÄ™dzÄ™ i nie mówiÄ™ tu o jakimÅ› życiu na kreskÄ™. Bez żadnych dÅ‚ugów można sobie pozwolić na przyjemnoÅ›ci.

Jak zatem wyglÄ…dajÄ… zarobki na Twoim stanowisku?

To zależy od iloÅ›ci przepracowanych godzin, tutaj nie ma najmniejszej wÄ…tpliwoÅ›ci, natomiast zależy to też od tego, ile siÄ™ sprzeda. JeÅ›li chodzi o prowizje, to ma to jakiÅ› wpÅ‚yw, mniejszy, bo naliczane sÄ… dopiero po 15 sprzedażach w miesiÄ…cu, ale ma. Taka standardowa stawka przy dobrych wiatrach to 1900zÅ‚-2000zÅ‚ netto miesiÄ™cznie. Wszystkie bonusy, jeżeli chodzi o dodatkowe zÅ‚otówki sÄ… naliczane przy wyrabianiu 8h dziennie. SÄ… one przyznawane za każdÄ… dodatkowÄ… godzinÄ™ oraz za brak spóźnieÅ„ i terminowe wychodzenie przez caÅ‚y miesiÄ…c. Oznacza to, że do 13zÅ‚/h jest np. dodatkowe 2zÅ‚ brutto .

A ile wynosi taki podstawowy czas pracy?

Standardowy czas pracy jest to osiem godzin razy pięć dni roboczych plus jedna sobota. Praktycznie pracuje siÄ™ dwie soboty w miesiÄ…cu, ale to jedna jest wpisana w grafik, wiÄ™c teoretycznie można raz nie przyjść i to potem sobie nadrobić bez żadnych strat. Godziny sÄ… zazwyczaj ustalone 9:00-17:00, bÄ…dź 15:00-21:00, chociaż teraz mamy maÅ‚e zmiany i pracujemy maksymalnie do 19 i w tym wypadku od 11:00. Jeżeli chodzi o proponowanÄ… ilość godzin, to istnieje przy umowie wybór 4, 6, 8.

Masz możliwość awansu?

Nade mnÄ… sÄ… tylko dwa szczeble, trener, który nas szkoli i lider. On zajmuje siÄ™ sprawami trenerów i naszymi na równi, no i jest kierownik caÅ‚ej firmy. Ciężko jest awansować, bo jest 50 czy 60 osób pracujÄ…cych na stanowisku konsultanta , a tylko 8-9 osób które sÄ… nad nimi. Wyżej sÄ… już tylko dwie i zamyka siÄ™ już caÅ‚a firma.  

Jakbyś podsumował rok w call center?

Jest tam dużo fajnych ludzi, to jest akurat plus tej firmy. PrzeÅ‚ożeni sÄ… nienajgorsi, na pewno gdzieÅ› sÄ… gorsi od nich, a praca po prostu trafiÅ‚a nam siÄ™ taka, jaka jest. Ten rok jako znajomoÅ›ci, jako pierwszy rok w Warszawie, uważam za dobrze spÄ™dzony i dobrze zorganizowany. OczywiÅ›cie nie planuje tak caÅ‚e życie pracować, ale jako praca przejÅ›ciowa na rok, dwa jest ok.