nataliawalczak Natalia Walczak

Piękno z Photoshopa

Brytyjczycy wypowiedzieli wojnÄ™ Photoshopowi, a co za tym idzie postanowili zakoÅ„czyć erÄ™ przeróbek fotograficznych. ChcÄ…, by z ich kraju zniknęły reklamy z nienaturalnie piÄ™knymi modelkami, które swojÄ… urodÄ™ zawdziÄ™czajÄ… programom graficznym.

W ostatnim czasie coraz wiÄ™cej osób zauważa problem, jakim jest nadmiernie retuszowanie zdjęć i przesadna szczupÅ‚ość modelek. Na poczÄ…tku czerwca w Wielkiej Brytanii zakazano reklamy marki Yves Saint Laurent. Czarno–biaÅ‚e zdjÄ™cie przedstawia leżącÄ… na podÅ‚odze bardzo chudÄ… kobietÄ™ ubranÄ… w krótkÄ… spódnicÄ™. Fotografia ukazaÅ‚a siÄ™ w brytyjskiej edycji czasopisma „Elle” i wzbudziÅ‚a wiele kontrowersji. Oburzeni czytelnicy wnieÅ›li skargÄ™ do ASA, czyli UrzÄ™du ds. Standardów w Reklamie na Wyspach, który pozytywnie rozpatrzyÅ‚ ich wniosek. W uzasadnieniu ASA stwierdza, że modelka jest „chorobliwie chuda” i nakazuje wycofanie jej wizerunku.

Zakazana reklama Yves Saint Laurenta przez ASA.jpgźródÅ‚o: reklama domu mody Yves Saint Laurent


Przeciwniczka sztucznego piękna

Powyższy przykÅ‚ad nie jest precedensowy. W 2012 roku wojnÄ™ z retuszowaniem zdjęć rozpoczęła Jo Swinson - parlamentarzystka z Wielkiej Brytanii. PrzedstawiaÅ‚a statystyki, z których wynika, że ponad poÅ‚owa mÅ‚odych dziewczÄ…t od 16. do 21. roku życia chciaÅ‚aby poddać siÄ™ operacji plastycznej. Ponadto wzrosÅ‚a liczba osób, które cierpiÄ… na zaburzenia odżywiania. MÅ‚odzież wychowuje siÄ™ w przekonaniu, że za wszelkÄ… cenÄ™ należy dążyć do ideaÅ‚u z reklam. Parlamentarzystka chce, żeby przekÅ‚amane reklamy zniknęły z jej kraju. W ten sposób pragnie chronić dzieci przed presjÄ… zwiÄ…zanÄ… z idealnym wizerunkiem. DziÄ™ki jej staraniom 3 lata temu wycofano reklamÄ™ kremu przeciwzmarszkowego L’Oreal z wizerunkiem 42 – letniej Reichel Weisz.

Rachel-Weisz-in-LOreal-ad-001.jpgźródÅ‚o: reklama L'Oreal


Kanony urody

Już w starożytnej Sparcie mÅ‚odzi ludzie przywiÄ…zywali dużą wagÄ™ do atletycznego wyglÄ…du. Kobiety musiaÅ‚y być wysportowane i zdrowe. Wówczas uznawano, że urodzÄ… silne, krzepkie dzieci, dlatego miaÅ‚y wiÄ™kszÄ… szansÄ™ na znalezienie męża. ZaÅ› muskularni mężczyźni wzbudzali respekt na zawodach sportowych i na polu bitwy.

Kanony piÄ™kna zmieniaÅ‚y siÄ™ wraz z upÅ‚ywem czasu. W Å›redniowieczu ceniono smukÅ‚e, ascetyczne sylwetki, dlatego panie w tamtym okresie ważyÅ‚y mniej niż 45 kilogramów, byÅ‚y blade, eteryczne. W baroku zaÅ› zachwycano siÄ™ krÄ…gÅ‚ymi ksztaÅ‚tami, wydatnymi piersiami i peÅ‚nÄ… twarzÄ…, co widać na obrazach Rubensa. Kobiety wówczas nosiÅ‚y wyszukane ozdoby, peruki i suknie z dużymi dekoltami. Wiek XIX i epoka wiktoriaÅ„ska kojarzy siÄ™ z gorsetami, taliÄ… osy, jasÄ…, przezroczystÄ… cerÄ….

Epoka wiktoriańska, Philadelphia Museum of Art.jpg

Depresyjna estetyka

Dzisiaj oddajemy cześć zgrabnej, szczupÅ‚ej, wysportowanej sylwetce, dÅ‚ugim nogom, lÅ›niÄ…cym wÅ‚osom i Å›nieżnobiaÅ‚emu uÅ›miechowi. Rozwój technologii umożliwiÅ‚ nam szybsze uzyskanie idealnego efektu. Za pomocÄ… programów komputerowych do obróbki zdjęć cyfrowych jesteÅ›my w stanie poprawić każdÄ… niedoskonaÅ‚ość. Ulepszanie naszych wizerunków w Photoshopie staÅ‚o siÄ™ czymÅ› normalnym i nie wzbudza sensacji. Każdy z nas wie, że przy fotografiach zamieszczanych w czasopismach i w reklamach pracowaÅ‚ sztab grafików komputerowych. DziÄ™ki nim z okÅ‚adek pism wyÅ‚aniajÄ… siÄ™ perfekcyjnie piÄ™kne, uÅ›miechniÄ™te modelki. Ten nienaturalny widok, z którym spotykamy siÄ™ na co dzieÅ„ może prowadzić do zaburzeÅ„ psychicznych. Niektórzy z nas czujÄ… siÄ™ wtedy gorsi, brzydsi, mniej atrakcyjni. Dotyczy to  zarówno kobiet jak i mężczyzn. Pragniemy być tak samo idealni, chociaż podÅ›wiadomie wiemy, że Photoshop stwarza iluzjÄ™ urody.

WysiÅ‚ek, gÅ‚odówka…

Droga do wymarzonego wzorca wiąże siÄ™ wieloma wyrzeczeniami oraz cierpieniami, jednak nikogo to nie zraża. Ludzie stosujÄ… drakoÅ„skie diety, gÅ‚odzÄ… siÄ™, kupujÄ… suplementy diety, które pomagajÄ… spalić kalorie. Godzinami z wielkÄ… determinacjÄ… ćwiczÄ… na siÅ‚owniach, biegajÄ…, pÅ‚ywajÄ…, uprawiajÄ… wschodnie sztuki walki. W ostatnim czasie bardzo modne staÅ‚y siÄ™ treningi z osobistymi trenerami. DziÄ™ki temu ogromnÄ… popularność zyskaÅ‚a Ewa Chodakowska i Ania Lewandowska. Obie panie zachÄ™cajÄ… rodaków do aktywnego trybu życia i ćwiczeniu razem z nimi.

Obecnie tej presji poddawane sÄ… już dzieci i mÅ‚odzież. Wyniki badaÅ„ sÄ… zatrważajÄ…ce. Z danych GÅ‚ównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że aż 75% dziewczynek, które majÄ… prawidÅ‚owÄ… wagÄ™, uważa, że sÄ… za grube. ZaczynajÄ… siÄ™ odchudzać, co w tak mÅ‚odym wieku prowadzi do chorób, a czasami nieodwracalnych zmian w organizmie. NajczÄ™stszymi przypadÅ‚oÅ›ciami sÄ… anoreksja i bulimia. Ponadto kult szczupÅ‚ego ciaÅ‚a może doprowadzić do bigoreksji – obsesji na punkcie umięśnionego ciaÅ‚a, parmareksji – przymusu bycia na ciÄ…gÅ‚ej diecie, ortoreksji – chorobliwej dbaÅ‚oÅ›ci o zdrowe odżywianie siÄ™.

… i operacje plastyczne

Za doskonaÅ‚y wizerunek jesteÅ›my w stanie dużo zapÅ‚acić. Doskonale o tym wiedzÄ… koncerny farmaceutyczne, kosmetyczne oraz gabinety chirurgii plastycznej. Roczne obroty Å›wiatowego przemysÅ‚u piÄ™knoÅ›ci siÄ™gajÄ… 160 miliardów dolarów, a ich dochody stale rosnÄ…. Z badaÅ„ CBOS wynika, że 64% Polek nie jest zadowolonych ze swojego wyglÄ…du i chciaÅ‚oby poprawić urodÄ™. PowiÄ™kszanie biustu i poÅ›ladków, odsysanie tÅ‚uszczu, korekta nosa i liftingi to standardowe zabiegi wykonywane w polskich gabinetach medycyny estetycznej. Jednak to wÅ‚aÅ›nie w Brazylii i Wenezueli przeprowadza siÄ™ najwiÄ™cej operacji plastycznych. Tam dziewczynki marzÄ… o zabiegach kosmetycznych, ponieważ wierzÄ…, że dziÄ™ki idealnemu wyglÄ…dowi znajdÄ… bogatego męża lub dostanÄ… pracÄ™ modelki, która przyniesie im duże pieniÄ…dze. Zamiast prezentu na 18 urodziny dzieci dostajÄ… fundusze na taki zabieg. Operacje plastyczne w Ameryce ŁaciÅ„skiej sÄ… stosunkowo tanie. KosztujÄ… okoÅ‚o 2 tysiÄ™cy . GÅ‚ównymi zabiegami jakie siÄ™ tam wykonuje jest powiÄ™kszenie poÅ›ladków i piersi oraz korekta nosa.

Podpisywanie zdjęć

Francuzi proponujÄ… rozwiÄ…zanie problemu z nadmiernym wykorzystywaniem Photoshopa. Politycy chcÄ…, by pod wyretuszowanym zdjÄ™ciem zamieszczać informacjÄ™, że byÅ‚o ono poprawiane graficznie.  Przepis ten dotyczyÅ‚oby wszystkich reklam, ale także fotografii w kolorowych magazynach, a nawet zdjęć artystycznych. W ten sposób oddzielana byÅ‚aby rzeczywistość od fikcji.

ZewszÄ…d jesteÅ›my bombardowani kultem piÄ™kna. Photoshop staÅ‚ siÄ™ nieodÅ‚Ä…cznym narzÄ™dziem fotografii. CiaÅ‚a modelek sÄ… ulepszane graficznie, a my - odbiorcy próbujemy nieustannie i z wielkÄ… presjÄ… upodobnić siÄ™ do nich. Powoli zatracamy granicÄ™ rzeczywistoÅ›ci i iluzji. Photoshop zamiast pomagać, staje siÄ™ naszym wrogiem, który wpÄ™dza nas w kompleksy. Zaniża naszÄ… samoocenÄ™ i popycha w stronÄ™ depresji. Na szczęście niektórzy zaczÄ™li zauważać ten problem i próbujÄ… na różne sposoby walczyć z uÅ‚udÄ… programu komputerowego. Dlatego powinniÅ›my pamiÄ™tać, że nikt nie jest idealny, oglÄ…dać zdjÄ™cia w kolorowych czasopismach przez pryzmat Photoshopa i przestać oceniać wÅ‚asne ciaÅ‚a tak surowo. Poza tym miejmy na uwadze, że kanony piÄ™kna nieustannie podlegajÄ… zmianie i być może już niedÅ‚ugo bÄ™dziemy zachwycali siÄ™ zupeÅ‚nie czymÅ› innym.