okamitsu Maciej Witkowski

Patataj!

Być koniem to ciężka dola - próbuje przekonać nas producent hitów Steven Spielberg. Co skÅ‚oniÅ‚o go do stworzenia dwuipóÅ‚godzinnego wyciskacza Å‚ez o zwierzÄ™cej tematyce? Tego raczej siÄ™ nie dowiemy, ale już sam fakt, że film uzyskaÅ‚ nominacjÄ™ do ZÅ‚otych Globów wartym jest nadmienienia.

 

"Patataj, patataj" rwie mi siÄ™ z gardÅ‚a po wyjÅ›ciu z kina. Snem kamiennym przysnęło kilka osób, a dźwiÄ™czne chrapanie gÅ‚oÅ›no niosÅ‚o siÄ™ po sali kinowej. GÅ‚osów oburzenia nie kryÅ‚y starsze osoby. "Co za cham! Do kina na film wojenny, a Å›pi!" - dom spokojnej staroÅ›ci odezwaÅ‚ siÄ™ w niebogÅ‚osy. PÅ‚aczÄ…ce dzieci, zdenerwowani rodzice, wyrwani ze snu widzowie - tak skrajnego obrazu mógÅ‚ jedynie dorobić siÄ™ Steven Spielberg.

 

War Horse"Czas wojny" reż. Steven Spielberg

Gniady źrebak z charakterystycznÄ… biaÅ‚Ä… kreskÄ…, wychowany przez chÅ‚opca o wdziÄ™cznym imieniu Albert (Jeremy Irvine), zostaje zabrany na wojnÄ™, by sÅ‚użyć armii. WokóÅ‚ tego wydarzenia odbywa siÄ™ korowód przeplatajÄ…cych siÄ™ zdarzeÅ„. Konik czÄ™sto zmienia wÅ‚aÅ›cicieli. Zawsze ma jednak niezwykÅ‚ego farta, bo z każdym kolejnym rozdziaÅ‚em tej ckliwej opowieÅ›ci, trafia do coraz to przyjaźniej nastawionych ludzi. Pozostaje jedynie czekać na moment, w którym przemierzajÄ…c urocze krajobrazy, z okolic tylnych nóg wyroÅ›nie mu olbrzymia tÄ™cza, która zaniesie go prosto do nieba.

OglÄ…dajÄ…c "Czas wojny" ma siÄ™ nieodparte wrażenie, że wiÄ™cej tutaj Disneya niż Stevena Spielberga. Nie byÅ‚by to zabieg zÅ‚y, gdyby nie fakt, że film nie potrafi pod tym wzglÄ™dem utrzymać równego poziomu. Kino familijne miejscami dość okrutne (scena martwych koni) z filmu edukacyjnego przeksztaÅ‚ca siÄ™ w peÅ‚engrozy film wojenny. Inteligentne, druzgocÄ…ce sceny Å›mierci winnych dezercji (historia z mÅ‚ynem) przeksztaÅ‚cajÄ… siÄ™ w iÅ›cie pythonowskim stylu w sceny ratunku konia przez żoÅ‚nierzy obu stron konfliktu. GÅ‚oÅ›ne echa zachwytu, gdy Albert użyźnia skamieniaÅ‚Ä… glebÄ™ przeradzajÄ… siÄ™ w sceny rozpaczy i smutku. Czy uda mu siÄ™ zaÅ‚ożyć uprząż na konia?

 

war-horse-2011-01.jpg"Czas wojny" reż. Steven Spielberg

WypÅ‚ywajÄ…cy z ekranu skrajny patos to najwiÄ™kszy bÅ‚Ä…d produkcji. Brak umiejÄ™tnego wgÅ‚Ä™biania siÄ™ w aspekt I wojny Å›wiatowej prowadzi do caÅ‚kowitego rozerwania fabuÅ‚y. Widz przez dÅ‚ugi czas ma problem ze znalezieniem gÅ‚ównego wÄ…tku filmu. JeÅ›li reżyser chciaÅ‚ poruszyć tematykÄ™ losu zwierzÄ…t podczas wojny lub opowiedzieć o ludziach i ich kolejach losu, powinien trzymać siÄ™ wyznaczonej sobie drogi. Niestety, skacze od problematyki do problematyki. Dostrzec można próbÄ™ gÅ‚Ä™bszej i wnikliwszej analizy zachowaÅ„ koni, ich oddania oraz miÅ‚oÅ›ci do wÅ‚aÅ›ciela, ale to zdecydowanie za maÅ‚o. W jednym filmie mamy takÄ… mnogość gatunkowÄ…, że aż trudno jednoznacznie ocenić do kogo skierowany jest "Czas wojny".

Czy jest w takim razie jakiÅ› punkt na tej mapie bÅ‚Ä™dów, gdzie można spokojnie powiedzieć - "Steven, nie zawaliÅ‚eÅ› roboty". Polski akcent - Janusz KamiÅ„ski i jego zdjÄ™cia. WiÄ™cej grzechów nie pamiÄ™tam. Nie okÅ‚amujmy siÄ™, dwie i póÅ‚ godziny o gniadej kobyÅ‚ce to zdecydowanie za dÅ‚ugo. Czas dÅ‚uży siÄ™ nieubÅ‚aganie, a aktorstwo nie powala na Å‚opatki. Szkoda Emily Watson oraz Davida Thewlisa, którzy zgodzili siÄ™ wziąć udziaÅ‚ w tym projekcie. Steven Spielberg, mimo że swoimi "nowymi wypocinami " strzela sobie w stopÄ™ i tak osiÄ…gnÄ…Å‚ sukces. Nominacja do ZÅ‚otych Globów wywoÅ‚uje histeryczny Å›miech, ale cóż poradzić. Nie od dziÅ› wiadomo, że tego typu impeza rzÄ…dzi siÄ™ swoimi prawami.

 

hiddleston-warhorse1_1324343352.jpg"Czas wojny" reż. Steven Spielberg

"Czas wojny" to zdecydowanie jedna z najgorszych produkcji, jakie miaÅ‚em okazjÄ™ widzieć, autorstwa tego reżysera. GÅ‚oÅ›ne nazwiska aktorów nie pozwoliÅ‚y stworzyć historii ciekawej, urokliwej, potrafiÄ…cej wciÄ…gnąć. Tak oto otrzymujemy sztampowÄ… historiÄ™ kobyÅ‚ki, przemierzajÄ…cej Å›wiat w poszukiwaniu szczęścia na ziemi a na, imiÄ™ jej "Steven Spielberg, why?"

 

"Czas wojny" 

reżyseria: Steven Spielberg
gatunek: dramat, wojenny
produkcja: USA
rok produkcji: 2011