Adam Nowiński Adam Nowiński

MediaTory 2013 przyznane

W ubiegÅ‚y weekend, w Auditorium Maximum Uniwersytetu JagielloÅ„skiego w Krakowie odbyÅ‚a siÄ™ uroczysta gala rozdania nagród w plebiscycie MediaTory 2013. WÅ›ród laureatów znaleźli siÄ™ m.in. Ks. Adam Boniecki, Mariusz SzczygieÅ‚, Filip Chajzer oraz MichaÅ‚ Krzymowski. Tematem omawianym podczas imprezy byÅ‚ wpÅ‚yw mediów spoÅ‚ecznoÅ›ciowych na wspóÅ‚czesne dziennikarstwo.

miediatory focia.jpgLaureaci plebiscytu MediaTory 2013 / źródÅ‚o www.mediatory.pl

MediaTory to plebiscyt, w którym studenci dziennikarstwa z caÅ‚ej Polski nagradzajÄ… dziennikarzy i ludzi mediów za ich zasÅ‚ugi w jednej z dziewiÄ™ciu kategorii. Gala prowadzona jest przez czÅ‚onków koÅ‚a naukowego studentów dziennikarstwa UJ oraz stowarzyszenia MediaTory i odbywa siÄ™ pod honorowym patronatem Rektora UJ. Tegorocznymi laureatami zostali w kategorii:

  • AuTORytet  - ks. Adam Boniecki [Tygodnik Powszechny]
  • NawigaTOR - MichaÅ‚ Krzymowski  [Newsweek]
  • TORpeda - Tomasz Skory [RMF FM]
  • AkumulaTOR - Filip Chajzer [DzieÅ„ Dobry TVN, TTV]
  • DetonaTOR - Mariusz SzczygieÅ‚ [Duży Format, Gazeta Wyborcza]
  • ObserwaTOR - Agata Grzybowska, Wojciech Karpieszuk [Duży Format, Gazeta Wyborcza]
  • ProwokaTOR studenci wyróżnili OdejÅ›cie z "Uważam Rze"
  • InicjaTOR - WOK - Wszystko o Kulturze [TVP 2]
  • ReformaTOR - Piotr Waglowski [serwis vagla.pl]

 

Tematem przewodnim gali byÅ‚y media spoÅ‚ecznoÅ›ciowe a wspóÅ‚czesne dziennikarstwo, dlatego też laureaci byli pytani przez prowadzÄ…cych o ten rodzaj mediów, o ich aktywność na Twitterze czy Facebooku. Niektórzy otrzymali nawet zadania zwiÄ…zane z nimi. Na przykÅ‚ad Tomasz Skory, który regularnie udziela siÄ™ na Twitterze zostaÅ‚ poproszony o skomentowanie gali w 140 znakach (tyle wynosi dÅ‚ugość wpisu na tym portalu). Natomiast ks. Adama Bonieckiego zapytano o to, czy potrafiÅ‚by skrócić swoje dÅ‚ugie teksty, pisane do „Tygodnika Powszechnego”, do formy krótkich komentarzy blogowych czy twittowych. OdpowiedziaÅ‚ twierdzÄ…co, argumentujÄ…c to tym, że nie jest mu obcy szybki i prosty styl informacyjny, ponieważ wczeÅ›niej pracowaÅ‚ jako korespondent zagraniczny. 

Piotr Waglowski, poproszony o wypowiedź na temat przyszÅ‚oÅ›ci wspóÅ‚czesnego dziennikarstwa w dobie mediów spoÅ‚ecznoÅ›ciowych, odparÅ‚, że za kilka, lub kilkanaÅ›cie lat dziennikarze stworzÄ… nowy proletariat, gdyż amatorów „dziennikarstwa obywatelskiego” bÄ™dzie coraz wiÄ™cej i odbiorÄ… oni pozycjÄ™ obserwacyjnÄ… i kontrolnÄ… mediom tradycyjnym. 

Była to 7 edycja plebiscytu MediaTory. W poprzednich odsłonach nagrody odebrali m.in. Kamil Durczok, Hanna Krall, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Szymon Hołownia, Wojciech Cejrowski, Wojciech Jagielski, Piotr Najsztub, Jacek Żakowski i Maciej Orłoś.