aga.tudek Agnieszka Tudek

Koncert w dziesiÄ…te urodziny Radia Kampus

Radio Kampus, studenckie radio dziaÅ‚ajÄ…ce przy Uniwersytecie Warszawskim, jak co roku przywitaÅ‚o nowych studentów swoim urodzinowym koncertem. Tym razem, dziÄ™ki nietypowemu doborowi artystów (od Masywu i Rys, przez Earla Jacoba, Diego Cichy Don, DJ-a Krzaku, Pablopava i Ludziki aż po gwiazdÄ™ wieczoru, Taco Hemingwaya), jubileusz cieszyÅ‚ siÄ™ szczególnie dużym zainteresowaniem. Podczas imprezy, zorganizowanej w Palladium, można byÅ‚o zarówno potaÅ„czyć do muzyki klubowej, jak i pobawić siÄ™ wÅ›ród tÅ‚umu.

 Urodziny Radia Kampus

Bilety wyprzedano już 16 października, ale jeszcze dÅ‚ugo potem na Facebooku pojawiaÅ‚y siÄ™ posty zainteresowanych ich odkupieniem. Wtorkowy wieczór otworzyÅ‚ projekt Masyw, który tworzÄ… Pivot (Kamil Sosnowski, nota bene jeden z czÅ‚onków redakcji radia), oraz Simba. Bardzo mocno zaakcentowali oni charakterystyczne cechy stylu drum and bass, czyli szybkie tempo i gÅ‚Ä™boki bas. Skutecznie rozgrzali publiczność i wprowadzili jÄ… w taneczno-klubowy nastrój. Entuzjastycznie przyjÄ™ta zostaÅ‚a ich najnowsza piosenka, KanaÅ‚.

X Urodziny Radia Kampusfot. Agnieszka TudekPo energicznym wstÄ™pie, scenÄ™ opanowaÅ‚a elektronika. Duet Wojtka UrbaÅ„skiego i Łukasza Stachurko przywitano gorÄ…co - Rysy zyskaÅ‚y sporÄ… popularność miÄ™dzy innymi za sprawÄ… singla wydanego na poczÄ…tku roku, w którym goÅ›cinnie wystÄ…piÅ‚a Justyna ÅšwiÄ™s. Wystep rozpoczÄ™li wolnym utworem - roztaÅ„czona wczeÅ›niej publika miaÅ‚a czas na odpoczynek. Wkrótce jednak z gÅ‚oÅ›ników popÅ‚ynęły elektryzujÄ…ce dźwiÄ™ki Przyjmij brak, z tym, że bez udziaÅ‚u nieobecnej Justyny. CiepÅ‚o przyjÄ™to The Fib z najnowszego, wrzeÅ›niowego albumu Traveler. SalÄ™ opanowaÅ‚y taÅ„czÄ…ce pary oraz grupy znajomych. CaÅ‚y koncert zostaÅ‚ dodatkowo wzbogacony psychodelicznÄ… grafikÄ…, wyÅ›wietlanÄ… za plecami muzyków. NiespodziankÄ… dla fanów duetu byÅ‚a ostatnia piosenka, która okazaÅ‚a siÄ™ zapowiedziÄ… najnowszego albumu. JeÅ›li caÅ‚a pÅ‚yta utrzyma poziom, fani nie bÄ™dÄ… zawiedzeni.

Po klubowych brzmieniach przyszedÅ‚ czas na zmianÄ™ rytmu i „vintage na sterydach”, jak to okreÅ›liÅ‚ prowadzÄ…cy. Earl Jacob, znany z Pablopavo i Ludzików, zaprezentowaÅ‚ Jeszcze dzisiaj siÄ™ nie baÅ‚em oraz JuliÄ™ z albumu CzuÅ‚y Rambo. Trzecim utworem byÅ‚a piosenka dobrze znana m.in. z audycji Radia Kampus, Twoja mama lubi mnie bardziej niż ty z pÅ‚yty Warto rozrabiać. WystÄ™p z pogranicza elektroniki oraz reggae byÅ‚ idealnÄ… zapowiedziÄ… muzyki Diego Cichy Don. PrzestrzeÅ„ przed scenÄ… zaczęła siÄ™ stopniowo zagÄ™szczać fanami wokalistów. W blasku czerwono-żóÅ‚to-zielonych reflektorów na scenÄ™ wskoczyÅ‚ Diego. ZagraÅ‚ Nawigatora ze swojej debiutanckiej pÅ‚yty  Nazywam siÄ™... GoÅ›cinny udziaÅ‚ Pablopavo byÅ‚ dla publicznoÅ›ci miÅ‚Ä… niespodziankÄ….

X Urodziny Radia Kampusfot. Agnieszka TudekKiedy tÅ‚um pod scenÄ… zaczÄ…Å‚ gÄ™stnieć, nietrudno byÅ‚o wywnioskować, na jakiego artystÄ™ goÅ›cie w Palladium czekali z niecierpliwoÅ›ciÄ…. I o ile wczeÅ›niejsze koncerty rozpoczynaÅ‚y siÄ™ punktualnie, Pablopavo, czyli PaweÅ‚ SoÅ‚tys z zespoÅ‚em  Ludziki kazali na siebie parÄ™ minut poczekać. RozpoczÄ™li wolniejszym kawaÅ‚kiem, Wpuść mnie, z pÅ‚yty sprzed 4 lat – 10 piosenek. Fani Pablopavo mieli okazjÄ™ usÅ‚yszeć utwory z każdego albumu artysty nagranego z Ludzikami, oraz z solowego Tylko. Artysta bardzo umiejÄ™tnie sterowaÅ‚ poziomem emocji, energiczne kawaÅ‚ki przeplatajÄ…c spokojniejszymi. Nie zabrakÅ‚o hitów takich jak Telehon, Oddajcie kino Moskwa, Indziej oraz Dancingowa piosenka miÅ‚osna. Oprócz interesujÄ…cych tekstów, na uwagÄ™ zasÅ‚uguje Radek Polakowski i użyte przez niego instrumenty: skrzypce, akordeon oraz harmonijka klawiszowa.

Wieczór zamykaÅ‚a gwiazda koncertu, Taco Hemingway, wraz z towarzyszÄ…cym mu DJ-em Rumakiem. RozpoczÄ™li Szlugami i kalafiorami z pÅ‚yty TrójkÄ…t Warszawski. TÅ‚um, ciepÅ‚o przyjmujÄ…cy rapera i Å›piewajÄ…cy razem z nim, otrzymaÅ‚ przekrój jego twórczoÅ›ci, wÅ‚Ä…cznie z hitami takimi jak Awizo, BiaÅ‚koholicy, 6 zer czy NastÄ™pna stacja. OdnosiÅ‚o siÄ™ wrażenie, że w trakcie koncertu nastÄ…piÅ‚a „wymiana” publicznoÅ›ci, i o ile na poczÄ…tku stanowili jÄ… studenci, podczas wystÄ™pu Taco Hemingwaya byli to gÅ‚ównie mÅ‚odsi sÅ‚uchacze.

W odróżnieniu od jUWenaliów, 10. urodziny Radia Kampus prezentowaÅ‚y nieoczywiste zestawienia zespoÅ‚ów i muzykÄ™ innÄ… niż rock czy pop. WiÄ™kszość wykonawców znaÅ‚a siÄ™ ze wspólnych projektów, co byÅ‚o widać – czuli siÄ™ swobodnie i chÄ™tnie wychodzili poza sztywne koncertowe ramy. DziÄ™ki muzykom i zaangażowaniu prowadzÄ…cego, publiczność faktycznie czuÅ‚a siÄ™ jak na wyjÄ…tkowym, urodzinowym wydarzeniu, a pod adresem rozgÅ‚oÅ›ni, z którÄ… zwiÄ…zane sÄ… poczÄ…tki wielu spoÅ›ród uczestniczÄ…cych w koncercie artystów, padÅ‚o wiele ciepÅ‚ych sÅ‚ów.