Åšwiat » Ze Wschodu

  • Majdan siÄ™ skoÅ„czyÅ‚ Majdan zostaÅ‚ sprzÄ…tniÄ™ty. Okres triumfu i Å›wietnoÅ›ci najważniejszy plac Kijowa ma już za sobÄ…. Po piÄ™knym dowodzie miÅ‚oÅ›ci do wolnoÅ›ci pozostaÅ‚y brud, smród i wstyd. WÅ‚adze w koÅ„cu odważyÅ‚y siÄ™ sprzÄ…tnąć symbol ostatniej rewolucji.
  • Zmierzch olimpijskich idei Igrzyska olimpijskie postrzegane sÄ… przez opiniÄ™ spoÅ‚ecznÄ…, jako Å›wiÄ™to sportu, promocja równoÅ›ci wszystkich ludzi, poszanowania ich godnoÅ›ci oraz pokoju. Olimpijskie wartoÅ›ci wyglÄ…dajÄ… dostojnie w Å›wietle reflektorów, jednak gdy tylko oko kamery odwraca siÄ™, ich realizacja pozostawia wiele do życzenia.
  • Rossija w książkach – czyli co czytać, aby zrozumieć RosjÄ™ Wiele z pozycji stojÄ…cych na monumentalnej półce „Rosja” albo jeszcze wiÄ™kszej opisanej hasÅ‚em „Wschód” wielkÄ… literÄ… pisane, dotyka kwestii rosyjsko-wschodniej z perspektywy ciepÅ‚ego fotela stojÄ…cego w polskim mieszkaniu pseudorosjoznawcy.Co czytać, aby nie zagubić siÄ™ gÄ…szczu książek autorów, których okreÅ›lić można by mianem rosjoznawców-samozwaÅ„ców?
  • Pocztówka z betonu SÄ… miejsca na Å›wiecie piÄ™kne. SÄ… też takie, które piÄ™kne byÅ‚y, dopóki nie zaczÄ…Å‚ upiÄ™kszać ich czÅ‚owiek. Mickiewicz nie napisaÅ‚by Sonetów Krymskich, gdyby na stepy akermaÅ„skie czy wybrzeże czarnomorskie wybraÅ‚ siÄ™ dzisiaj.
  • UkraiÅ„scy dziennikarze radzÄ… Dziennikarze majÄ… nie kÅ‚amać i utrzymywać staÅ‚y kontakt z rodzinÄ…. UkraiÅ„ski Niezależny ZwiÄ…zek Dziennikarzy opublikowaÅ‚ wÅ‚aÅ›nie spis porad dla dziennikarzy.
  • Sputnik: triumf Aleksandra Wieledinskiego Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik dobiegÅ‚ za nami. Jak co roku, miÅ‚oÅ›nicy rosyjskiego kina mieli do wyboru wiele różnorodnych produkcji. Tym razem, werdykt jurorów i publicznoÅ›ci byÅ‚ zaskakujÄ…co zgodny.
  • Sputnik: Dwie Rosje Tyle różnych spojrzeÅ„ na RosjÄ™, ile ludzi, reżyserów i producentów. Rosja może być krajem ludzi szczęśliwych, odnoszÄ…cych sukcesy albo skrzywdzonych przez nieÅ‚askawÄ… rzeczywistość. „Dryfowanie” i „Legenda 17” stojÄ… na dwóch przeciwstawnych biegunach Rosji.
  • Sputnik: Zbrodnia bez kary Beznadziejność szarość, morderstwo i wyrzuty sumienia. „Dostawca” to smutny obraz rosyjskiej prowincji, ukazany surowo i bezkompromisowo. Zbrodnia nie może obyć siÄ™ bez kary.
1Następna strona