Åšwiat » Åšwiat nieznany

  • Samotna wyspa - Krym rok po aneksji Na póÅ‚wysep przyjeżdża coraz mniej turystów, padajÄ… kolejne lokalne firmy, a w bankach brakuje pieniÄ™dzy. Rok po aneksji Krymu przez RosjÄ™ jego mieszkaÅ„com wcale nie żyje siÄ™ lepiej. Obietnice, że pod rzÄ…dami Moskwy wszystko bÄ™dzie wspanialsze okazaÅ‚y siÄ™ puste i bez pokrycia. Po euforii zwiÄ…zanej z przyÅ‚Ä…czeniem do Rosji nie ma Å›ladu, a Krym zmienia siÄ™ w samotnÄ…, odciÄ™tÄ… od Å›wiata...
  • Teorie rasizmu Rasizm jest w każdym z nas – wynika z badaÅ„ amerykaÅ„skich naukowców. Nawet bardzo tolerancyjne osoby po pewnym czasie zaczynajÄ… podÅ›wiadomie zachowywać siÄ™ jak rasiÅ›ci. To zjawisko swoje potwierdzenie znajduje także w komputerowej symulacji.
  • Upadek tabu? „Hartman propaguje seks z rodziną” – krzyczy tytuÅ‚ z okÅ‚adki tygodnika „Wprost” na której profesor trzyma na kolanach mÅ‚odÄ… dziewczynÄ™. Minister Fuszera musi natychmiast odejść - domaga siÄ™ polska prawica. Nad WisÅ‚Ä… rozpoczęła siÄ™ wÅ‚aÅ›nie kolejna „debata” publiczna. Po zwiÄ…zkach partnerskich i gender przyszÅ‚a pora na kazirodztwo.
  • BiaÅ‚oruski kameleon KiedyÅ› mógÅ‚ zostać prezydentem caÅ‚ej Rosji, dziÅ› jest najdÅ‚użej rzÄ…dzÄ…cym przywódcÄ… w caÅ‚ej Europie. Jedni widzÄ… w nim nieokrzesanego brutalnego polityka, inni ukochanego przywódcÄ™. MaÅ‚o kto jednak dostrzega w Aleksandrze Łukaszence…wytrawnego polityka.
  • Smok buszujÄ…cy w Internecie Mieli uzyskać dostÄ™p do danych ponad 20 różnych systemów uzbrojenia, samolotów, czoÅ‚gów i dronów. Wszystko dziaÅ‚o siÄ™ pod nosem amerykaÅ„skich sÅ‚użb bezpieczeÅ„stwa i nie byÅ‚o dzieÅ‚em zorganizowanej grupy przestÄ™pczej czy terrorystów, a hakerów….z chiÅ„skiej armii.
  • Somalijski czarnobrody PadajÄ… strzaÅ‚y. Grupa mężczyzn w maÅ‚ej Å‚odzi podpÅ‚ywa pod burtÄ™ ogromnego statku. W ruch idÄ… drabiny i haki. Po krótkiej chwili mężczyźni sÄ… już na pokÅ‚adzie i po schwytaniu bezbronnej zaÅ‚ogi przejmujÄ… kontrolÄ™ nad statkiem. To nie obrazek z nowego filmu o piratach. To somalijskie wybrzeże w XXI wieku.
  • Feniks z popiołów Równo 20 lat temu, w niecaÅ‚e sto dni, czÅ‚onkowie plemienia Hutu, w bestialski sposób zamordowali milion ludzi staczajÄ…c kraj w obÅ‚Ä™d szaleÅ„stwa. Wielu wróżyÅ‚o, że Rwanda podzieli los krajów upadÅ‚ych i już nigdy nie podniesie siÄ™ z kolan. Tymczasem rzeczywistość okazaÅ‚a siÄ™ zupeÅ‚nie inna…
  • Radziecka nitka makaronu MaÅ‚o jest miejsc na Å›wiecie, w których czas zatrzymaÅ‚ siÄ™ ponad 20 lat temu. Takim skansenem historii jest wÅ‚aÅ›nie NaddniestrzaÅ„ska Republika MoÅ‚dawii. Gdyby ktoÅ› zapadÅ‚ w Å›piÄ…czkÄ™ pod koniec istnienia ZSRR i obudziÅ‚ siÄ™ dzisiaj w Naddniestrzu nie zauważyÅ‚by żadnej różnicy.
1Ostatnia strona