Åšwiat

 • Belfast. 99 Å›cian pokoju W roku 2009 Polska rozegraÅ‚a zaciekÅ‚y mecz z IrlandiÄ… PółnocnÄ… w BelfaÅ›cie. Mecz zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ wynikiem 3:2. Nie dla nas. OdpowiedziÄ… pseudokibiców wysmarowanych biaÅ‚o-czerwonÄ… farbÄ… byÅ‚o zdemolowanie jednego z najsÅ‚ynniejszych pubów w BelfaÅ›cie. Miejscowi Irlandczycy nie pozostali dÅ‚użni wobec polskiej uprzejmoÅ›ci. Zorganizowali serie ataków na, niewinne niczemu, polskie rodziny zamieszkujÄ…ce jednÄ… z dzielnic Belfastu. Organizacja polonijna w Irlandii uruchomiÅ‚a projekt majÄ…cy na celu pomoc drÄ™czonym rodzinom. Tak wÅ‚aÅ›nie Aleksandra Łojek (autorka książki) trafiÅ‚a do najuboższych dzielnic Belfastu-miasta, które kilka miesiÄ™cy później nazwaÅ‚a "miejscem z rozdwojeniem jaźni". 
 • Blokada tÄ™czy Rosyjski polityk z Sankt Petersburga żąda od wÅ‚adz zablokowania Facebooka. Z takÄ… inicjatywÄ… wystÄ…piÅ‚ czÅ‚onek rady miejskiej Wiatlij MiÅ‚onow. Jego zdaniem portal spoÅ‚ecznoÅ›ciowy propaguje treÅ›ci homoseksualne.
   
  Swój wniosek polityk zgÅ‚osiÅ‚ do rosyjskiego odpowiednika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, po tym jak Facebook udostÄ™pniÅ‚ swoim użytkownikom możliwość nakÅ‚adania na zdjÄ™cia profilowe...
 • Warszawa - miasto nieznane MÅ‚ody student, starsza warszawianka od pokoleÅ„ i pracownik korporacji w Å›rednim wieku. Wszystkich ich Å‚Ä…czy chęć poznania przeszÅ‚oÅ›ci Warszawy – miasta, w którym mieszkajÄ… i pracujÄ…. Próbowali różnych opcji, ale dziÅ› chodzÄ… na spacery Warszawy Historii Ukrytej.
 • Åšmierć w oku kamery Na ulicach Marsylii od rana panuje wielkie poruszenie. W mieÅ›cie koÅ„czÄ… siÄ™ ostatnie przygotowania do oficjalnej wizyty króla Aleksandra I. WzdÅ‚uż gÅ‚ównej ulicy tworzy siÄ™ już szpaler ludzi powiewajÄ…cych flagami Francji i JugosÅ‚awii. WÅ›ród gapiów jest też mężczyzna, który rozstawia trójnóg pod kamerÄ™. Nie wie jeszcze, że bÄ™dzie pierwszym w historii, który uchwyci na...
 • CieknÄ…ce sÅ‚użby RPA Rewelacje Edwarda Snowdena i depesze WikiLeaks to przy tym dziecinna igraszka. SÅ‚użby specjalne RPA dopuÅ›ciÅ‚y do opublikowania adresów i fotografii ponad stu szpiegów, dowodów obciążajÄ…cych izraelskiego premiera, czy planów zamachów terrorystycznych.
 • Samotna wyspa - Krym rok po aneksji Na póÅ‚wysep przyjeżdża coraz mniej turystów, padajÄ… kolejne lokalne firmy, a w bankach brakuje pieniÄ™dzy. Rok po aneksji Krymu przez RosjÄ™ jego mieszkaÅ„com wcale nie żyje siÄ™ lepiej. Obietnice, że pod rzÄ…dami Moskwy wszystko bÄ™dzie wspanialsze okazaÅ‚y siÄ™ puste i bez pokrycia. Po euforii zwiÄ…zanej z przyÅ‚Ä…czeniem do Rosji nie ma Å›ladu, a Krym zmienia siÄ™ w samotnÄ…, odciÄ™tÄ… od Å›wiata...
 • Jak zostać poszukiwaczem skarbów Nie trzeba być karaibskim piratem, żeby szukać ukrytych skrzyÅ„. WiedzÄ… o tym miÅ‚oÅ›nicy geocachingu – zabawy polegajÄ…cej na odnajdywaniu przedmiotów schowanych przez innych uczestników. ZyskujÄ…ca coraz wiÄ™kszÄ… popularność gra może być ciekawÄ… formÄ… spÄ™dzania wolnego czasu.
 • Teorie rasizmu Rasizm jest w każdym z nas – wynika z badaÅ„ amerykaÅ„skich naukowców. Nawet bardzo tolerancyjne osoby po pewnym czasie zaczynajÄ… podÅ›wiadomie zachowywać siÄ™ jak rasiÅ›ci. To zjawisko swoje potwierdzenie znajduje także w komputerowej symulacji.
1Następna strona