Student

 • Oddaj krew i zgarnij bilet do kina Każdy, kto w sierpniowy weekend odda krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa otrzyma w podziÄ™kowaniu wejÅ›ciówkÄ™ na dowolny film w Kinie Muranów.
  Kino Muranów wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w atrakcyjny sposób zachÄ™cajÄ… do oddawania krwi. Każdy dawca w geÅ›cie wdziÄ™cznoÅ›ci dostanie zaproszenie na dowolny film w Kinie Muranów, który bÄ™dzie...
 • Przyjdź na urodziny generaÅ‚a Andersa W tym roku generaÅ‚ WÅ‚adysÅ‚aw Anders obchodziÅ‚by 123. urodziny. Z tej okazji w najbliższÄ… sobotÄ™, 8 sierpnia na Muranowie odbÄ™dzie siÄ™ szereg darmowych imprez przygotowanych przez tamtejsze instytucje, które upamiÄ™tniÄ… jego osobÄ™.
  źródÅ‚o: organizator

  Uroczystość rozpocznie siÄ™ o godz. 11.30 od wyÅ›wietlenia filmu w kinie Muranów pt. „Sen o Warszawie” w reżyserii Krzysztofa Magowskiego.
 • ,,Prêt-à-porter...”, czyli gotowy do czytania Nie jest Å‚atwo stworzyć bloga o modzie w czasach, gdy ich ilość stale roÅ›nie. Obecnie pojawiajÄ… siÄ™ mniej lub bardziej wartoÅ›ciowe, o bogatej treÅ›ci czy walorach wizualnych. Granica jest cienka, nie dowie siÄ™ ten, kto nie zaryzykuje. Nikt w redakcji nie podjÄ…Å‚ siÄ™ tego tematu. Dziennikarka pierwszy raz w historii PDF-u przeprowadziÅ‚a wywiad z sobÄ… samÄ…. Narcystyczny? Przed niÄ… zrobiÅ‚a to Oriana Fallaci.
 • Hasztag: buwing Ostatnia nadzieja na naukÄ™ czy spotkanie towarzyskie? Przygotowanie do egzaminów czy lans? TysiÄ…ce studentów warszawskich uczelni spÄ™dza sesyjne noce w Bibliotece Uniwersyteckiej liczÄ…c na nagÅ‚y napÅ‚yw wiedzy, Å‚Ä…czÄ…c to z przyjemnÄ… „posiadówą” ze znajomymi. A BUW zmienia siÄ™ podczas sesji w dom spotkaÅ„ i sypialniÄ™.
 • Hejt, narodowy sport Polaków Przez ostatni tydzieÅ„ można byÅ‚o obserwować internetowÄ… falÄ™ nienawiÅ›ci. W ciÄ…gu kilku dni hejterzy pokazali, że można szydzić ze Å›mierci czternastoletniego chÅ‚opca i mieszać z bÅ‚otem zmarÅ‚Ä… blogerkÄ™ modowÄ…. Negatywnych komentarzy nie oszczÄ™dzono także pisarzowi Szczepanowi Twardochowi, kiedy pochwaliÅ‚ siÄ™, że zostaÅ‚ ambasadorem marki Mercedes–Benz.
 • Studencie, czeka CiÄ™ wiÄ™cej praktyk Rynek pracy oczekuje od Å›wieżo upieczonych absolwentów praktycznych umiejÄ™tnoÅ›ci wyniesionych ze studiów. Niestety polscy studenci  zdobywajÄ… na uczelni głównie wiedzÄ™ teoretycznÄ…. To ma siÄ™ zmienić dziÄ™ki unijnym dotacjom.
 • Pożegnanie z bibliotekÄ… TrwajÄ…ca 15 lat przygoda ,,Hulakuli" z BibliotekÄ… Uniwersytetu Warszawskiego zostaÅ‚a zakoÅ„czona. Jedyne miejsce na rozrywkowej mapie Warszawy majÄ…ce tak bogatÄ… ofertÄ™ dla ludzi w każdym wieku, zostaÅ‚o zamkniÄ™te. Dlaczego do tego doszÅ‚o i co ma być teraz w podziemiach BUW-u? Kiedy nastÄ…pi reaktywacja popularnego klubu?  
 • 6. edycja Hush Warsaw Tegoroczna, letnia edycja Hush Warsaw odbÄ™dzie siÄ™ pod hasÅ‚em SUMMER CRUSH ON HUSH! Przyjdź 13 i 14 czerwca do Arkad Kubickiego (Zamek Królewski) i na zawsze pożegnaj siÄ™ z sieciówkami!
1Następna strona