Podróże

  • Zobacz WarszawÄ™ z perspektywy WisÅ‚y „Warszawy historia ukryta” po raz kolejny organizuje wycieczkÄ™ po stolicy. Tym razem przybierze ona nietypowÄ… formÄ™. Zamiast zwykÅ‚ego spaceru ulicami miasta uczestnicy popÅ‚ynÄ… w rejs po WiÅ›le, a przewodnik opowie o tym, czego nie widać z brzegu.
  • KanaÅ‚ Augustowski znów Å‚Ä…czy KanaÅ‚ Augustowski powstaÅ‚ dziÄ™ki handlowi - towary z Polski postanowiono przewozić przez porty rosyjskie nad BaÅ‚tykiem, w tym celu wybudowano drogÄ™ wodna miedzy WisÅ‚Ä… i Niemnem. Inicjatorem budowania zostaÅ‚ minister skarbu Królestwa Polskiego Książe Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Kierownictwo nad budowa objÄ™li puÅ‚kownik Ignacy PrÄ…dzyÅ„ski, generaÅ‚ Jan Ch. Malletski de Grandwill i puÅ‚kownik Rossmann.
  • Berber parzy whisky Pustynia w Maroku jest nazywana bramÄ… Sahary. Ten niespeÅ‚na 30 kilometrowy waÅ‚ piachu kiedyÅ› przemierzaÅ‚y karawany berberskie w poszukiwaniu wody, jedzenia i pastwisk. Teraz Berberów zastÄ…pili turyÅ›ci, a na obrzeżach powstajÄ… hostele oferujÄ…ce niezapomniane wrażenia w sercu Maroka. Jak wyglÄ…da współczesna pustynia?
  • Meksyk nieznany: ostatni strażnicy peyote Do Real de Catorce, górniczego miasteczka w stanie San Luis Potosi, prowadzi jednie wyryty w górze kilkukilometrowy tunel, który jest tak wÄ…ski, że  samochody przejeżdżajÄ… przez niego wahadÅ‚owo. KiedyÅ› mieÅ›ciÅ‚ siÄ™ w nim szyb kopalni, a Meksykanie chcÄ…c wydostać siÄ™ z osady, obchodzili pagórek dookoÅ‚a.           
  • Smaki Portugalii - czyli o paru rarytasach z ojczyzny Vasco da Gamy Niedawno po raz pierwszy miaÅ‚am okazjÄ™ odwiedzić PortugaliÄ™. WybraÅ‚am siÄ™ tam dlatego, że moja przyjaciółka - studiujÄ…ca od paru lat w Aveiro - już pod koniec czerwca powraca do Polski. PomyÅ›laÅ‚am wiÄ™c - jak nie teraz, to kiedy? Monika okazaÅ‚a siÄ™ wspaniaÅ‚ym przewodnikiem i dziÄ™ki niej w niedÅ‚ugim czasie poznaÅ‚am sporÄ… część kraju. Ale nie o tym teraz bÄ™dÄ™ pisać. Bo oprócz fascynujÄ…cej Lizbony, przepiÄ™knego Porto, urokliwego Aveiro czy niezwykÅ‚ej Fatimy, zapoznaÅ‚a mnie również z regionalnÄ… kuchniÄ…. Restauracje hiszpaÅ„skie, wÅ‚oskie czy Francuskie można znaleźć w każdym wiÄ™kszym europejskim mieÅ›cie, ale z portugalskÄ… już tak Å‚atwo nie jest. PoznawaÅ‚am wiÄ™c smaki tego kraju od poczÄ…tku...
1Następna strona