Åšwiat » NiezwykÅ‚e zamachy

  • Åšmierć w oku kamery Na ulicach Marsylii od rana panuje wielkie poruszenie. W mieÅ›cie koÅ„czÄ… siÄ™ ostatnie przygotowania do oficjalnej wizyty króla Aleksandra I. WzdÅ‚uż gÅ‚ównej ulicy tworzy siÄ™ już szpaler ludzi powiewajÄ…cych flagami Francji i JugosÅ‚awii. WÅ›ród gapiów jest też mężczyzna, który rozstawia trójnóg pod kamerÄ™. Nie wie jeszcze, że bÄ™dzie pierwszym w historii, który uchwyci na...
  • Abdykacja przez Å›mierć Spiskowcy chcieli tylko żeby abdykowaÅ‚. MiaÅ‚ podpisać dokument, oddać wÅ‚adze synowi i żyć dalej. Historia potoczyÅ‚a siÄ™ jednak inaczej i wszechpotężny wÅ‚adca Rosji zmarÅ‚ we wÅ‚asnej sypialni...
  • Ben Gurion – jak stworzyć paÅ„stwo Niewielu byÅ‚o w historii ojców narodu, którzy od nowa wymyÅ›lili paÅ„stwo, by ten naród w nim umieÅ›cić. Jeszcze mniej byÅ‚o takich, którzy ten pomysÅ‚ wcielili w życie. Wydana przez Wydawnictwo Czarne najnowsza biografia Dawida Ben Guriona opowiada o nim w kontekÅ›cie caÅ‚ej potężnej ideologii syjonizmu i sporów wewnÄ…trz niej, ale równoczeÅ›nie nie spuszcza z oczu czÅ‚owieka z krwi i koÅ›ci.
  • Przerwane posiedzenie: zabójstwo Wazgena Sarkisjana W głównej sali armeÅ„skiego parlamentu panuje leniwa atmosfera. PosÅ‚owie opozycji skÅ‚adajÄ… interpelacjÄ™. Premier Wazgen Sarkisjan ziewa na swojej Å‚awie. Nikt nie spodziewa siÄ™, że za chwilÄ™ to miÅ‚e popoÅ‚udniowe posiedzenie zostanie przerwane krzykami umierajÄ…cych.
  • StrzaÅ‚y w ogrodzie: Åšmierć Mahatmy Gandhiego Setki wiernych zbierajÄ… siÄ™ w ogrodach Birla Huse w New Delhi żeby wspólnie pomodlić siÄ™ z żywa legendÄ… ich kraju, symbolem niepodlegÅ‚oÅ›ci Indii. Na wspólnÄ… modlitwÄ™ przyszÅ‚y caÅ‚e rodziny z dziećmi, każdy chce usÅ‚yszeć sÅ‚owa tego wielkiego hindusa. Niestety zamiast tego wierni usÅ‚yszÄ… tego dnia strzaÅ‚y broni palnej.
  • Åšmierć w telewizji: zabójstwo Asanumy w 1960 roku Dziennikarze już od rana tÅ‚oczÄ… siÄ™ przed wejÅ›ciem do tokijskiej sali konferencyjnej Hibiya Hall. Za chwile ma siÄ™ zacząć dÅ‚ugo oczekiwana debata polityczna z udziaÅ‚em szefa Socjalistycznej Partii Japonii. Wszyscy liczÄ… na gorÄ…cÄ… atmosferÄ™ politycznÄ…, ale to co wydarzy siÄ™ potem przeroÅ›nie wszelkie oczekiwania.
  • Samochód w ogniu – zamach na Benazir Bhutto To miaÅ‚ być jej dzieÅ„. WiwatujÄ…ce tÅ‚umy, plakaty z jej zdjÄ™ciami i domy przystrojone narodowymi flagami. Atmosfera na wiecu byÅ‚a wspaniaÅ‚a, taka sama byÅ‚a na poprzednich i taka miaÅ‚a być na nastÄ™pnym. Niestety, nastÄ™pnego premier Pakistanu już nie zobaczyÅ‚a.
  • Åšwiat arabski w szoku: prezydent Sadat zabity Egipt, a potem caÅ‚y Å›wiat, zawrzaÅ‚. To miaÅ‚ być wyjÄ…tkowy dzieÅ„. W caÅ‚ym Kairze peÅ‚no byÅ‚o zagranicznych oficjeli, dziennikarzy i wojskowych. Wszyscy czekali na paradÄ™, która miaÅ‚a siÄ™ rozpocząć lada chwila. To co staÅ‚o siÄ™ później zaskoczyÅ‚o wszystkich.
1Ostatnia strona