Åšwiat » Niewydeptane Å›cieżki

  • Indie: Niedotykalni siÄ™ budzÄ… Mimo istnienia od ponad pół wieku niepodlegÅ‚ego demokratycznego paÅ„stwa, w którym wszyscy obywatele powinni być równi i wolni, hierarchiÄ™ kastowÄ… w Indiach wciąż traktuje siÄ™ jako narzÄ™dzie segregacji spoÅ‚ecznej. Na samym dnie powstaÅ‚ego przed wiekami systemu, a wrÄ™cz poza nim, znajdujÄ… siÄ™ dalici - próbujÄ…cy wyrwać siÄ™ z sideÅ‚ religijnych nakazów, skreÅ›leni wedÅ‚ug tradycji, lecz uprzywilejowani wedÅ‚ug prawa.
  • Idealne miejsce na Å›mierć - Aokigahara Znajduje siÄ™ w Japonii – kraju o cudnych krajobrazach, przebogatej kulturze i… jednym z najwyższych wskaźników samobójstw na Å›wiecie. Mówi siÄ™ o nim „Morze Drzew”, które zachwyca swoim piÄ™knem i tajemnicÄ…. Jest tak gÄ™sty, że nie dociera tam żaden dźwiÄ™k, ani podmuch wiatru. Nieopodal Tokio, u stóp góry Fuji, rozpoÅ›ciera siÄ™ owiany zÅ‚Ä… sÅ‚awÄ… las Aokigahara – las samobójców.
  • Biali czarni, czyli klÄ…twa albinizmu ZamkniÄ™te oÅ›rodki opiekuÅ„cze, oddzielne szkoÅ‚y, czuwanie sÄ…siadów – to wszystko na nic siÄ™ zdaje w obliczu zagrożenia, w jakim znajduje siÄ™ albinoska ludność Tanzanii. Gangi zabójców „biaÅ‚ych czarnych” grasujÄ… po wioskach tego kraju w poszukiwaniu osób posiadajÄ…cych, jak wierzÄ… tubylcy, nadprzyrodzonÄ… moc.
  • Meksyk: szamaÅ„skie chrzeÅ›cijaÅ„stwo Egzotyka meksykaÅ„ska powszechnie kojarzona jest z Mariachi ubranymi w typowy strój - ponczo i sombrero – przegryzajÄ…cymi tytoÅ„ nachosami i przygrywajÄ…cymi na mandolinie. Potomkowie starożytnych cywilizacji indiaÅ„skich wyróżniajÄ… siÄ™ jednak czymÅ› jeszcze – synkretyzmem religijnym, w którym wiara katolicka przenika siÄ™ z tradycyjnymi wierzeniami sprzed wieków.