Kultura » książka

  • Belfast. 99 Å›cian pokoju W roku 2009 Polska rozegraÅ‚a zaciekÅ‚y mecz z IrlandiÄ… PółnocnÄ… w BelfaÅ›cie. Mecz zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ wynikiem 3:2. Nie dla nas. OdpowiedziÄ… pseudokibiców wysmarowanych biaÅ‚o-czerwonÄ… farbÄ… byÅ‚o zdemolowanie jednego z najsÅ‚ynniejszych pubów w BelfaÅ›cie. Miejscowi Irlandczycy nie pozostali dÅ‚użni wobec polskiej uprzejmoÅ›ci. Zorganizowali serie ataków na, niewinne niczemu, polskie rodziny zamieszkujÄ…ce jednÄ… z dzielnic Belfastu. Organizacja polonijna w Irlandii uruchomiÅ‚a projekt majÄ…cy na celu pomoc drÄ™czonym rodzinom. Tak wÅ‚aÅ›nie Aleksandra Łojek (autorka książki) trafiÅ‚a do najuboższych dzielnic Belfastu-miasta, które kilka miesiÄ™cy później nazwaÅ‚a "miejscem z rozdwojeniem jaźni". 
  • Moda, PRL, wielbÅ‚Ä…dy... i co dalej? Na czym polega fenomen mody w PRL oraz czym sÄ… tytuÅ‚owe ,,wielbÅ‚Ä…dy"? Aleksandra Boćkowska w swojej najnowszej książce najmniej pisze o ubraniach, ale o ludziach i miejscach, gdzie powstawaÅ‚a moda, byÅ‚a propagowana oraz sprzedawana.
  • W ogniu rewolucji Grzegorz Szymanik udaje siÄ™ do miejsc objÄ™tych wojnÄ…, konfliktami albo w których panuje zamordyzm: do Hrabowego, gdzie zestrzelono malezyjskiego boeinga, do wioski KopyÅ›, w której urodziÅ‚ siÄ™ Aleksander Łukasznka, razem z Egipcjanami idzie na plac Tahrir i jedzie mauretaÅ„skim pociÄ…giem. Wiele historii i wspomnieÅ„ zaowocowaÅ‚o reportażem „Motory rewolucji”. Czy autor sprostaÅ‚ zadaniu i dotarÅ‚ do rewolucjonistów?
  • WymieÅ„ siÄ™ książkÄ… „Książki żyjÄ… tylko wtedy, kiedy sÄ… czytane” to motto bookcrossingu, czyli akcji, której celem jest uwalnianie książek z zakurzonych póÅ‚ek i przekazywanie ich dalej. Idea ta nie jest obca organizatorom „Warszawskiej wymiany książek”. 18 i 19 kwietnia w „Nic Podobnego” miÄ™dzy 12.00 a 16.00 przy ul. Siennej 87 odbÄ™dzie siÄ™ II edycja tego wydarzenia.
  • DziesiÄ™ciu wspaniaÅ‚ych - nominowani do nagrody KapuÅ›ciÅ„skiego Nagroda im. Ryszarda KapuÅ›ciÅ„skiego zostaÅ‚a ufundowana przez RadÄ™ Miasta StoÅ‚ecznego Warszawy i przyznawana jest za reportaż literacki. Ma ona na na celu wyróżnienie znakomitych pod wzglÄ™dem literackim książek gatunku non-fiction. Dodatkowo, nagroda ta upamiÄ™tnia znanego polskiego reportażystÄ™, Ryszarda KapuÅ›ciÅ„skiego.
  • Warszawa wedÅ‚ug Å»ulczyka Najnowsza powieść Jakuba Å»ulczyka przedstawia współczesnÄ… WarszawÄ™ peÅ‚nÄ… zepsucia, przemocy i kokainy. Czy poza upadÅ‚ymi mieszkaÅ„cami coÅ› jeszcze można w niej znaleźć?
  • Åšmierć dobrze siÄ™ sprzedaje Holenderski dziennikarz Joris Luyendijk byÅ‚ korespondentem w krajach arabskich. PrzeżyÅ‚ ataki bombowe, kontrole wojskowe, zamieszki, rozmawiaÅ‚ z ofiarami i ich oprawcami, relacjonowaÅ‚ najważniejsze wydarzenia. WytrzymaÅ‚ 5 lat, bo jak twierdzi dziennikarstwo w krajach dyktatorskich nie istnieje. W 2011 roku wydaÅ‚ książkÄ™ “SzokujÄ…ce fakty z życia reportera”, która pokazuje jak w rzeczywistoÅ›ci wyglÄ…da zawód korespondenta zagranicznego.
  • Nowy Jork – byt (nie)Å›miertelny Debiutancka książka Magdaleny Rittenhouse jest pozycjÄ… poniekÄ…d osobistÄ…. PoniekÄ…d, bo autorka czytelnikowi objawia siÄ™ tylko czasami, niby w tÅ‚umie przechodniów w jednej z dzielnic Manhattanu. Ale za każdym spotkanie z niÄ… jest tak intensywne, że nie sposób nie zobaczyć ogromnej nowojorskiej metropolii wÅ‚aÅ›nie jej oczami.
1Następna strona