Fotografia » kolumna Zygmunta

  • Na tropie niewidzialnego Åšwiat nauki przyjÄ…Å‚ narodziny fotografii z wielkim zadowoleniem. On wrÄ™cz czekaÅ‚ na pojawienie siÄ™ medium, które pozwoliÅ‚oby precyzyjnie zapisać nietrwaÅ‚e sytuacje, skatalogować elementy przynależne do jednego zbioru, stworzyć dokumenty potwierdzajÄ…ce istnienie dalekich lub niewidocznych dla oka obiektów, porównać jednostki podobne i wskazać fragmenty typowe i powtarzajÄ…ce siÄ™ oraz te zdecydowanie odmienne.
  • Obrazy Å›mierci Gdy zbliża siÄ™ 1 listopada nachodzÄ… nas rozmyÅ›lania o kresie życia, niekoniecznie naszego. Nie bardzo wiadomo czy jest coÅ› dalej gdy ono siÄ™ skoÅ„czy, a jeÅ›li, to musi być zupeÅ‚nie inne niż to tu na ziemi, bo przecież nie zabieramy ze sobÄ… naszej cielesnej powÅ‚oki. Pierwsze chwile naszego życia sÄ… namiÄ™tnie fotografowane, choć nie każdy noworodek wyglÄ…da od razu piÄ™knie. ZupeÅ‚nie inaczej wyglÄ…da zapisywanie chwili ostatniej i to niezależnie od wyglÄ…du. To niemal tabu.
  • Fotoreportaż i fotodokument Tegoroczna nagroda główna na konkursie Grand Press Photo wywoÅ‚aÅ‚a żywioÅ‚owÄ… dyskusjÄ™ o prawdomównoÅ›ci fotografii o reporterskim charakterze. Autor nagrodzonego zdjÄ™cia, Tomasz Tomaszewski, sfotografowaÅ‚ dziewczynki podnoszÄ…ce pÅ‚atki kwiatów z ziemi i podrzucajÄ…ce je do góry po procesji Bożego CiaÅ‚a w Å›lÄ…skich Lipinach. ZdjÄ™cie o żywioÅ‚owym charakterze, peÅ‚ne radoÅ›ci i kolorów, z ciekawym, mocnym oÅ›wietleniem wydaÅ‚o siÄ™ niektórym nieprawdopodobne.
  • PodglÄ…dacze Lubimy podglÄ…dać innych. WiÄ™kszość z nas ciekawa jest, jak żyjÄ… i co wyczyniajÄ…. NajchÄ™tniej przyglÄ…damy siÄ™ osobom znanym, ale też sÄ…siadom. Z tym, że sÄ…siadami musimy zajmować siÄ™ sami. O znanych postaciach natomiast peÅ‚no jest obficie okraszonych fotografiami informacji w ogólnodostÄ™pnej prasie. W dobie Internetu zapotrzebowanie na plotkÄ™ wzrosÅ‚o tak bardzo, że o nowych wyczynach gwiazd seriali i estrady, prezenterów telewizyjnych, sportowców, aktorów i wielu postaci, które sÄ… znane głównie z tego, że sÄ… znane, donoszÄ… codziennie dziesiÄ…tki pism i setki stron. A czytelnicy, nie tylko ci, co z nudów kartkujÄ… prasÄ™ wyÅ‚ożonÄ… u fryzjera, pochÅ‚aniajÄ… zdjÄ™cia i teksty o nowym romansie gwiazdy X, o nowym kabriolecie prezentera Y, czy nowym ekscesie piÅ‚karza Z.
  • Fotograf u granic PowinnoÅ›ciÄ… fotografa dokumentalisty jest dawanie Å›wiadectwa o tym, co siÄ™ wydarzyÅ‚o, jak wydarzenie przebiegaÅ‚o, co spotkaÅ‚o uczestników, jaka byÅ‚a reakcja mimowolnych obserwatorów i jakie skutki przyniosÅ‚o. Niezależnie od tego, jakie sytuacje ukażą siÄ™ oczom fotografa, powinien je zarejestrować, by zapis zdarzenia byÅ‚ wiarygodny i kompletny.
  • World Press Photo – obrazy nie caÅ‚kiem prawdziwe Konkurs World Press Photo jest dziÅ› imprezÄ… niemal tak popularnÄ… jak filmowe Oskary, konkurs Eurowizji czy Puchar Åšwiata w skokach narciarskich. WPP należy do globalnej popkultury, ale jest też miernikiem wartoÅ›ci i w pewien sposób także kryterium popularnoÅ›ci tematów fotoreporterskich czy aktualnych manier estetycznych.
  • Gdzie podziaÅ‚o sie piÄ™kno PrzysÅ‚uchujÄ…c siÄ™ rozmowom toczonym przez widzów oglÄ…dajÄ…cych dzieÅ‚a w galeriach sztuki wspóÅ‚czesnej, daje siÄ™ wyÅ‚apać dość czÄ™sto powtarzajÄ…cÄ… siÄ™ uwagÄ™: a gdzie tu jest piÄ™kno?
  • Kolekcjonowanie fotografii W przedÅ›wiÄ…tecznej gorÄ…czce z trudem przebijaÅ‚a siÄ™ do publicznoÅ›ci informacja o listopadowych i grudniowych aukcjach fotograficznych. SpecjaliÅ›ci od sprzedaży dzieÅ‚ sztuki widać uznali, że w szaleÅ„stwie zakupów w przededniu Bożego Narodzenia da siÄ™ wcisnąć również tak wyrafinowane prezenty, jak fotografie kolekcjonerskie, ale rezultaty polskich aukcji nie byÅ‚y imponujÄ…ce.
1Następna strona