Kariera

  • ,,Prêt-à-porter...”, czyli gotowy do czytania Nie jest Å‚atwo stworzyć bloga o modzie w czasach, gdy ich ilość stale roÅ›nie. Obecnie pojawiajÄ… siÄ™ mniej lub bardziej wartoÅ›ciowe, o bogatej treÅ›ci czy walorach wizualnych. Granica jest cienka, nie dowie siÄ™ ten, kto nie zaryzykuje. Nikt w redakcji nie podjÄ…Å‚ siÄ™ tego tematu. Dziennikarka pierwszy raz w historii PDF-u przeprowadziÅ‚a wywiad z sobÄ… samÄ…. Narcystyczny? Przed niÄ… zrobiÅ‚a to Oriana Fallaci.
  • Studencie, czeka CiÄ™ wiÄ™cej praktyk Rynek pracy oczekuje od Å›wieżo upieczonych absolwentów praktycznych umiejÄ™tnoÅ›ci wyniesionych ze studiów. Niestety polscy studenci  zdobywajÄ… na uczelni głównie wiedzÄ™ teoretycznÄ…. To ma siÄ™ zmienić dziÄ™ki unijnym dotacjom.
  • Po drugiej stronie sÅ‚uchawki WÅ›ród ogÅ‚oszeÅ„ o pracÄ™ króluje ostatnimi czasy oferta bycia specjalistÄ… ds. sprzedaży. Jest to nikt inny, jak pracownik call center- najbardziej rozchwytywana branża wÅ›ród mÅ‚odych. Nie wymaga siÄ™ doÅ›wiadczenia, oferowane sÄ… szkolenia, wysokie zarobki, prowizje i elastyczne godziny pracy. Czy kryje siÄ™ w tym jakiÅ› haczyk?
  • Studiujesz? Udanej kariery w McDonaldzie! Prawie 10 tys. studentów utworzyÅ‚o swój profil zawodowy w internetowej rejestracji. DziÄ™ki temu mogli wziąć udziaÅ‚ w wiosennej edycji targów praca.pl organizowanych na terenie BUW-u. MÅ‚odzi udali siÄ™ na ul. DobrÄ… wierzÄ…c, że znajdÄ… oferty odpowiadajÄ…ce poziomem ich wyksztaÅ‚ceniu, patronat Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwa Pracy do czegoÅ› w koÅ„cu zobowiÄ…zuje. Co znaleźli na miejscu?
  • Czas na dziaÅ‚ania! Udana kariera i dobra praca po studiach sÄ… możliwe. Uniwersytet Warszawski uÅ‚atwia studentom i pracownikom wejÅ›cie na rynek pracy rozszerzajÄ…c swój Å›miaÅ‚y biznesowy projekt – DELab.
  • Nauka jÄ™zyków w kieszeni spodni SÄ… tanie, skuteczne i zawsze pod rÄ™kÄ…. Aplikacje mobilne do nauki jÄ™zyków rzuciÅ‚y wyzwanie tradycyjnym sposobom nauki i sÄ… w stanie temu wyzwaniu sprostać. W PDF-ie przyglÄ…damy siÄ™ trzem najpopularniejszym na polskim rynku produktom, by przekonać siÄ™, który program nauki daje najwiÄ™ksze efekty.
  • BUW przyjazny studentom Bóle krÄ™gosÅ‚upa czy zapalenie Å›ciÄ™gien to dolegliwoÅ›ci zwiÄ…zane z niewÅ‚aÅ›ciwÄ… pozycjÄ… dÅ‚ugotrwaÅ‚ego siedzenia przed komputerem. „Nie zostaÅ„ technokaleką”, kampania prowadzona m.in. na Uniwersytecie Warszawskim uczy, jak powinno wyglÄ…dać prawidÅ‚owo przygotowane miejsce pracy. Biblioteka UW daÅ‚a dobry przykÅ‚ad i oddaÅ‚a studentom 110 ergonomicznych stanowisk pracy.
  • Gang fuksa, barwiarza i filistra Po 1989 roku w Polsce oswobodzono tradycjÄ™, sÅ‚owo, sumienie. Jednym z efektów tego procesu, wciąż jeszcze siÄ™ toczÄ…cego, jest reaktywacja korporacji akademickich, nawiÄ…zujÄ…cych do historii, wypÄ™dzonych z kraju okupacjÄ… hitlerowskÄ… i marionetkowym upiorem PRL’u, przedwojennych matek.
1Następna strona