Åšwiat » ByÅ‚a taka historia...

  • Ostatnie tchnienie Funka – kata z SS AkcjÄ™ majÄ…cÄ… na celu zlikwidowanie generaÅ‚a Alfreda Funka przeprowadzono w październiku 1943 roku. Przewidywano, że zabójstwo tak ważnego niemieckiego oficera, piastujÄ…cego kluczowe stanowisko sÄ…downicze w Galicji przyniesie wymierny efekt psychologiczny i strategiczny. Wykonanie zadania powierzono sowieckiemu agentowi o pseudonimie Graczow, choaciaż w historii bardziej zapisaÅ‚o siÄ™ jego nazwisko operacyjne – Siebert.
  • Czerwony kolos vs bÅ‚Ä™kitna swastyka ChÅ‚odne, mgliste popoÅ‚udnie 1 grudnia 1939 roku. Zegarek wskazaÅ‚ godzinÄ™ 11:23, gdy do budynku koszar oficerskich fiÅ„skiego lotniska Immola wdarÅ‚ siÄ™ donoÅ›ny, pulsujÄ…cy odgÅ‚os syreny alarmowej. Z pokoju dowództwa 24 eskadry myÅ›liwskiej wybiega grupa pilotów. Wszyscy biegnÄ… w stronÄ™ hangarów, gdzie stojÄ… ich maszyny - Fokkery D.XXI -przygotowane do ponownego startu. WiedzÄ…, że jeÅ›li nie zdążą na czas przechwycić samolotów wroga, to wyrzÄ…dzÄ… one wielkie szkody i straty wÅ›ród ludnoÅ›ci, zrzucajÄ…c bomby na miasta i wsie. Tak staÅ‚o siÄ™ dzieÅ„ wczeÅ›niej. W Helsinkach zginęły dziesiÄ…tki cywili…
  • Zegar tyka ChÅ‚odna noc 18 grudnia 1941 roku. 2 Mile morskie od brytyjskiego portu w Aleksandrii. Księżyc w nowiu, widoczność niewielka, wszystko spowite zasÅ‚onÄ… mroku. Dość spokojnÄ… taflÄ™ Morza Åšródziemnego rozcina powoli wynurzajÄ…cy siÄ™ kiosk wÅ‚oskiego okrÄ™tu podwodnego „Scire” wchodzÄ…cego w skÅ‚ad DziesiÄ…tej Lekkiej Flotylli MAS. Na jego pokÅ‚adzie znajduje siÄ™ „Grupa Gamma”, czyli szeÅ›cioosobowy, bojowy dywizjon „żywych torped”, którego celem jest zniszczenie brytyjskich okrÄ™tów zgrupowanych w porcie aleksandryjskim, a w szczególnoÅ›ci pancerników „Queen Elisabeth” i „Valiant”. Wydarzenia, które majÄ… zaistnieć tej nocy, pomimo tego, że bÄ™dÄ… dowodziÅ‚y o znaczÄ…cym zwyciÄ™stwie paÅ„stw Osi, zostanÄ… upublicznione dopiero po wojnie.