Fotografia » artykuÅ‚y

  • Co Å‚Ä…czy Oliviera Toscaniego z ketchupem? Niedawno w telewizji pojawiÅ‚a siÄ™ reklama produktów marki Roleski. I gdyby byÅ‚ to kolejny spot, w którym rodzina na grillu używa jedynego i najlepszego ketchupu okreÅ›lonej firmy, nikt by siÄ™ niÄ… nie zainteresowaÅ‚. Jednak dziÄ™ki udziaÅ‚owi fotografa Oliviero Toscani staÅ‚o siÄ™ zupeÅ‚nie inaczej.
  • 7 grzechów głównych w fotografii: Inspiracja cudzÄ… fotografiÄ… W czwartym wywiadzie o grzesznym powielaniu schematów, istotnej roli wÅ‚asnych doÅ›wiadczeÅ„ oraz o woli eksperymentowania i muzycznych podróżach w poszukiwaniu inspiracji opowiada Tomek Sikora.
  • Selfpublishing, czyli zrób to sam „Żeby wydać wÅ‚asnÄ… książkÄ™ wystarczy mieć trochÄ™ drobnych na ksero.” Obecnie by zaistnieć w Å›wiecie fotografii nie trzeba mieć kosztownej wystawy. Można stworzyć album, który dotrze do fotografów na drugim koÅ„cu Å›wiata.
  • 7 grzechów głównych w fotografii: BEZREFLEKSYJNOŚĆ W trzecim wywiadzie o powierzchownym traktowaniu fotografii, o koniecznoÅ›ci zadawania wÅ‚aÅ›ciwych pytaÅ„ oraz o przewrotnej roli krytyki opowiada dr hab. Zbigniew Tomaszczuk.
  • 7 grzechów głównych w fotografii: AUTOMATYZM W drugim wywiadzie o automatycznym klasyfikowaniu rzeczywistoÅ›ci, o próbach doÅ›cigniÄ™cia obrazów od dawna poszukiwanych oraz o bogactwie możliwoÅ›ci, jakie stwarza fotografowi Å›wiatÅ‚o Księżyca, opowiada Adam Łach Lunaris.
  • 7 grzechów głównych w fotografii: NADMIAR Siedem spotkaÅ„, siedem grzechów i siedem odmiennych spojrzeÅ„ na fotografiÄ™. Rozmowy o tym, jak różnorodna jest fotograficzna współczesność i dlaczego Å‚atwo siÄ™ poÅ›ród niej zagubić. W pierwszym wywiadzie o wszechobecnym nadmiarze, poszukiwaniu indywidualnoÅ›ci oraz o przyjemnoÅ›ci pÅ‚ynÄ…cej z procesu tworzenia opowiada Basia SokoÅ‚owska.
  • 4. Leica Street Photo RozstrzygniÄ™to konkurs fotografii ulicznej organizowany przez Leica Camera Poland. WÅ›ród laureatów znalazÅ‚ siÄ™ czÅ‚onek redakcji PDF - Marek Kruk!
  • SkÄ…d siÄ™ wziÄ™li paparazzi? Stoppa wsiada do samochodu. DostaÅ‚ info, że jest okazja sfotografować PolaÅ„skiego. Jedzie na miejsce jego pobytu, z metrowym obiektywem siedzi w krzakach, czeka. Czy tak wyglÄ…da zawód paparazzo? I skÄ…d on siÄ™ wywodzi?
1Następna strona